Stručnost | počinje s kvalifikacijama


Teo Čolan

Teo Čolan

Stručnjak iz oblasti upravljanja otpadom

Teo Čolan radi kao stručnjak iz oblasti upravljanja otpadom. Poseduje više od 25 godina iskustva u upravljanju različitim sistemima i projektima u oblasti veterinarstva i upravljanja otpadom, i kao predavač i lektor radova iz oblasti upravljanja otpadom.

Učestvovao je i u pristupnim pregovorima sa EU, projektima izgradnje obnovljivih izvora energije i kao saradnik na nekoliko međunarodnih projekata.

Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a usavršavao se u oblasti vođenja EU projekata, menadžmenta i liderstva (Special Skills Academy Ltd., London, Shaw Academy Dublin, Irska).