Stručnost | počinje s kvalifikacijama


Marija Pujo Tadić

Marija Pujo Tadić

Ambasadorka (IICA-IASE „Regionalno središte“)

Predsednica Upravnog odbora IICA-IASE

Članica Upravnog odbora – IASE, UK

– Međunarodni stručnjak za pravo i politiku klimatskih promena.
– Univ. specijalista za spoljnu politiku i diplomatiju – klimatska diplomatija.

Nakon višegodišnje karijere sudije, a u želji za specijalizacijom iz oblasti prava zaštite životne sredine, 2009. godine prelazi u Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, gde rukovodi organizacijsko-kadrovskom strukturom Fonda i izradom projekata u oblasti zaštite životne sredine i energetike, nakon čega otvara sopstvenu advokatsku kancelariju koja uglavnom radi na predmetima iz prava zaštite životne sredine, kao i projektima iz oblasti zaštite životne sredine i energetike. U razdoblju od 2005. do 2009. godine imenovana je za sudiju pri Sudu časti Hrvatske privredne komore.

Pohađala je mnogobrojne specijalističke kurseve iz oblasti zaštite životne sredine, da bi se u junu 2013. godine pod mentorstvom g. Ala Gora (Al Gore) i u sklopu The Climate Reality Project obrazovala i stekla zvanje Climate Leader – stručnjak za klimatske promene.

Suosnivačica je i predsednica Međunarodnog instituta za klimatske aktivnosti (IICA), osnovanog 2012. godine.

Članica je nekoliko komisija pri Ministarstvu ekonomije i održivog razvoja, i službena članica delegacije Republike Hrvatske na pregovorima o klimatskim promenama u Parizu 2015. godine (COP21), Katovicama (COP24) i Madridu (COP25).

Učestvovala je u nizu međunarodnih projekata iz oblasti implementacije regulative iz oblasti klimatskih promena.

Objavila je veliki broj članaka iz oblasti zaštite životne sredine, i redovno učestvuje kao predavač ili panelist na konferencijama na temu prava životne sredine, zaštite životne sredine i klimatskih promena, kako u Republici Hrvatskoj tako i u inostranstvu, i kao stalni predavač na Svetskom samitu u Kini organizovanom od strane BiT – China.

U novembru 2013. godine izabrana je za članicu Upravnog odbora Američke privredne komore u Hrvatskoj u ukupno dva mandata tj. četiri godine, da bi u martu 2018. godine bila izabrana i za članicu Task Force zaduženog za sporove iz oblasti klimatskih promena i politika (ADR) pri Međunarodnoj trgovinskoj komori u Parizu (ICC), kao i za potpredsednicu Komisije za životnu sredinu pri ICCC-u, a u junu 2020. i za članicu Izvršnog odbora ICCC-a.

U 2019. godini učestvovala je u izradi prvog Klimatskog zakona Republike Hrvatske, a od januara 2020. kao stručnjak iz oblasti prava klimatskih promena i politika uključena je u predsedavanje Republike Hrvatske Većem EU i kao koordinatorka četiri radne grupe za koje je bilo nadležno tada Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike, i to: Outreach – bilateralni i multilateralni pregovori o klimatskim politikama; Pravo – IG LEX; Klimatska akcija (Climate Action), kao i Rodovi i klimatske promene (Gender and Climate Change).

U 2021. godini imenovana je za ambasadorku Međunarodne organizacije za održivu ekonomiju (IASE – UK London) u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Albaniji, a istovremeno je postala i članica Upravnog odbora te organizacije na globalnom nivou.