Upravni odbori

IICA IASE

Marija Pujo Tadić

Ambasadorka (IICA-IASE „Regionalno središte“)

Predsednica Upravnog odbora IICA-IASE

Članica Upravnog odbora – IASE, UK

– Međunarodni stručnjak za pravo i politiku klimatskih promena.
– Univ. specijalista za spoljnu politiku i diplomatiju – klimatska diplomatija.

IICA IASE

Hrvoje Novosel

Potpredsednik IICA-IASE

– Stručnjak iz oblasti finansija, bankarstva, strateškog planiranja i upravljanja projektima.
– Stručnjak za finansijske aspekte klimatskih promena.

IICA IASE

Teo Čolan

–  Stručnjak iz oblasti upravljanja otpadom


IICA IASE

Boška Trbojević

Menadžer za komunikacije

– Iskusni direktor komunikacija sa iskustvom u međunarodnom poslovanju.
– Specijalista za društvenu odgovornost, rukovodilac korporativne održivosti skoro dve decenije, sa mnogim međunarodno priznatim i nagrađivanim projektima, uključujući izdavanje prvog Izveštaja o društvenoj odgovornosti u Jugoistočnoj Evropi.

IICA-IASE committees

IICA IASE

Domagoj Ivan Milošević

Međunarodno veće (IC)

– Političar i poslovni čovek

IICA IASE

Dubravka Jusić

Etički odbor IICA-IASE (EK)

Dubravka Jusić je međunarodni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju sektora marketinga i korporativnih komunikacija za mnoge globalne kompanije i start-up-ove koji su izrasli u velike organizacije.

Diplomirala je General Management na Harvard Business School, International Marketing na INSEAD Business School, Digital Marketing na Columbia Business School, Public Relations na Chartered Institute of Public Relations u Londonu, kao i Akademiju Leadership Telekom Austria Group Business School u Beču.