Stručnost | počinje sa kvalifikacijama

IICA-IASE ima snagu promene života

Međunarodni institut za klimatske aktivnosti (International Institute for Climate Action – IICA) je udruženje stručnjaka u oblasti klimatskih promena i politika. Osnovano je pre 9 godina sa ciljem pružanja pomoći poslovnoj zajednici u suzbijanju klimatskih promena, smanjenju emisija CO2, i uvođenju Niskougljenične strategije, Strategije prilagođavanja i Evropskog zelenog plana u njene poslovne planove i procese, pomažući joj u održivom – zelenom privrednom razvoju i rastu, istovremeno štiteći okolinu i klimu.


Međunarodno udruženje za održivu ekonomiju (International Association for Sustainable Economy – IASE) predviđa budućnost u kojoj će naše društvo razumeti važnost i dobrobiti kriterijuma ekoloških, društvenih i upravljačkih/rodnih (ESG) procesa i način na koji oni mogu popraviti naše živote; budućnost u kojoj potrošači mogu lako prepoznati kompetentne i etičke stručnjake koji na prvo mesto stavljaju ESG interese; budućnost u kojoj stručnjaci teže najvišim nivoima stručnosti i izvrsnosti; u kojoj preduzeća, regulatori, vlade i mnogi drugi deoničari na međunarodnom nivou priznaju ESG kriterijume kao preovladavajuće merilo.

 

O nama

IICA-IASE je platforma za uzajamnu saradnju između Međunarodnog instituta za klimatske aktivnosti (IICA) i Međunarodnog udruženja za održivu ekonomiju (IASE) čiji je cilj zajednička dobrobit za čovečanstvo uspostavljanjem, podrškom i promocijom globalnih standarda za stručnjake u oblasti ESG-a i održivosti.

IICA-IASE dokazuje svoju posvećenost izvrsnosti uz pomoć svojih dvojnih kvalifikacija i sertifikata kvaliteta stručnosti

– MEĐUNARODNO ODRŽIVO FINANSIRANJE® – ISF®
i
– MEĐUNARODNO ODRŽIVO POSLOVANJE® – ISB®

Što radimo

Pridružite nam se

Kvalifikacije

ESG

Naše kvalifikacije

IICA-IASE dodeljuje ISF (International sustainable finance) i ISB (International sustainable business) sertifikate samo pojedincima koji zadovoljavaju naše međunarodno merene standarde sertifikacije 4-E. Naši 4-E standardi uključuju:

– Education – obrazovanje (relevantne kvalifikacije)

– Examination – ispit (polaganje ispita stručnih kompetencija / sertifikacijskog ispita koji određuje IASE)

– Experience – iskustvo

– Ethics – etičnost (saglasnost o poštovanju IASE Kodeksa etičke i profesionalne odgovornosti)

Svi naši članovi dužni su da se pridržavaju našeg Etičkog kodeksa, seta načela koja obezbeđuju održavanje visokih standarda moralnog integriteta, poštenja i etički pravednog postupanja.

Etika je osnov stručnosti, a etičko ponašanje ključno je za obezbeđenje poverenja javnosti u stručnost i izgradnju ugleda koji ljudi cene. Nepridržavanje načela Kodeksa može da dovede do disciplinskih mera protiv člana i rizika od nepovoljnog publiciteta za člana i njegovu organizaciju.

Nakon uspešnog ispunjavanja navedenih standarda 4E i dodele nekog od navedenih sertifikata, njihovi nosioci takođe svake godine moraju dokazati da ispunjavaju sledeće dodatne zahteve stručnosti:

– Kontinuirano stručno usavršavanje – Continuous Professional Development ili CPD (posvećenost celoživotnom učenju)
– Trajno pridržavanje IASE Kodeksa etičke i stručne odgovornosti 

Svi živimo u dinamičnom svetu u kojem se potrebe i profili stručnosti neprestano menjaju. Blisko sarađujemo sa industrijom kako bismo svoj program prilagodili potrebama tržišta.

IICA-IASE u dogovoru sa svojim svetski priznatim partnerima uspostavlja i sprovodi edukaciju i poštovanje najviših svetskih profesionalnih i etičkih standarda u cilju edukacije profesionalaca koji će svakoj organizaciji doneti napredak u razvoju uz očuvanje životne sredine!

Takve stručnjake ćemo takođe sertifikovati… da svoje znanje koriste širom sveta!

Mi smo tu za VAS: da obrazujemo, obučimo i sertifikujemo profesionalce u kontekstu ESG-a.

Prijava na edukaciju

  Raspored edukacija

  Raspored ESG edukacija za pripremu kandidata za ISB i ISF certifikaciju je sljedeći:

  Travanj - Lipanj 2022

  Početak: 11 Tra 2022

  Kraj: 5 Lip 2022

  Cijena: 500EUR

  Srpanj - Rujan 2022

  Početak: 11 Srp 2022

  Kraj: 4 Ruj 2022

  Cijena: 500EUR

  Listopad - Studeni 2022

  Početak: 3 Lis 2022

  Kraj: 27 Stu 2022

  Cijena: 500EUR

  Trajanje

  Tečaj se održava online i traje 8 tjedana, s očekivanom dnevnom obvezom (od ponedjeljka do petka) od najmanje 45 minuta (što odgovara 30 sati online obuke).

  Oblast delovanja

  IICA-IASE ima mrežu neprofitnih organizacija u 7 zemalja i teritorija: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Sloveniji.

   

  Naše kvalifikacije

  Naše kvalifikacije

  Sertifikati ISF i ISB spadaju u najpoželjnije i najpoštovanije globalne sertifikate za one koji žele da pokažu svoju posvećenost kompetentnim i etičkim praksama ESG-a