VPRAŠANJA IN ODGOVORI ZA ESG IZOBRAŽEVANJE:

Ponujeni so bili odgovori na pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z izobraževanjem ESG:

KDO SMO MI?

IICA-IASE je platforma za medsebojno sodelovanje med Mednarodnim inštitutom za podnebne ukrepe (IICA) in Mednarodnim združenjem za trajnostno gospodarstvo (IASE) v Londonu, ki v dogovoru s svojimi svetovno priznanimi partnerji vzpostavlja in izvaja izobraževanje in usklajevanje z najvišjimi svetovnimi strokovnimi in etičnimi standardi, da bi lahko izobraževali strokovnjake, ki bodo zagotovili napredek vsaki  organizaciji na področju okoljskega razvoja!

KOMU JE NAMENJENO IZOBRAŽEVANJE?

– Za profesionalce
– Tistim, ki želijo postati profesionalci
– državnim uradnikom in javnim uslužbencem
– Predsednikom uprav, menedžerjem (v celotni hierarhični strukturi)
– Vsem zaposlenim v podjetjih in finančnem sektorju, ki sodelujejo pri poročanju
– Različnim združenjem

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZBRANEGA STROKOVNEGA CERTIFIKATA

Kandidati morajo poleg tega, da so stari najmanj 16 let, izpolnjevati začetne pogoje IASE, t.i. 4E standarde, ki predstavljajo standarde, ki so določeni na podlagi najboljših mednarodnih praks za strokovne certifikate. Šteje se da je tisti kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje 4E  razložene spodaj,  kvalificiran za podelitev izbranih strokovnih certifikatov ISF® in/ali ISB®.

– Izobraževanje (education) – ustrezne kvalifikacije – vsak kandidat mora opraviti strokovno usposabljanje za ESG strokovnjaka

– Izpit (examination) – opravljanje izpita strokovnih kompetenc / certifikacijskega izpita, ki ga določi IASE

– Izkušnje (experience) – odvisno od ravni certificiranja

– Etika (ethics) – soglasje k spoštovanju etičnega kodeksa IASE in kodeksa poklicne odgovornosti.

VRSTE CERTIFIKATOV

International sustainable finance (ISF) – Mednarodno trajnostno financiranje (ISF)

International sustainable business (ISB) – Mednarodno trajnostno poslovanje (ISB)

KATERE SO RAVNI IZOBRAŽEVANJA IN CERTIFIKACIJE?

Izobraževanje in certificiranje za certifikate ISF in ISB vključuje tri ravni.

MODULI (4 MODULA)

MODUL I: Uvod v okoljsko, socialno in korporativno upravljanje (ESG)
MODUL II: Varstvo okolja, podnebne spremembe, zeleni prehod in trajnostno financiranje
MODUL III: Socialna vključenost in enakost spolov
MODUL IV: Upravljanje

! Učni načrt je sestavljalo več kot 100 profesorjev  iz celega sveta, med njimi trije Nobelovi nagrajenci, in je prestal testiranje za potrditev na Oxfordu, kjer je certificiran in akreditiran.

KDAJ IN KJE SE ZAČNE IZOBRAŽEVANJE?

Gre za spletno izobraževanje, ki sledi najnovejšim trendom e-izobraževanja.
Registrirate se lahko na naši uradni spletni strani – www.iica-iase.com

MODELI REGISTRACIJE

B2C – model za posameznike. Registrirate se lahko neposredno na naslednji povezavi: www.iica-iase.com, ki vas popelje na platformo Exponential Education, a po prejemu vašega plačila, pa vam Exponential Education pošlje dostopne podatke za dostop do platforme in izobraževanja.

B2B – model za podjetja. Če je v vašem podjetju več zainteresiranih kandidatov za izobraževanje, nam pošljite seznam kandidatov na info@iica-iase.com, skupaj s prijavnico, ki jo izpolni vsak kandidat (prijavnico lahko prevzamete na naši uradni spletni strani: www.iica- iase.com). Plačilo se opravi po ponudbi, ponudbo pa je dolžna obdelati pristojna oseba v vašem podjetju.

CENA IZOBRAŽEVANJA IN CERTIFIKATOV

Cena izobraževanja za I. raven je 550 EUR v kunski protivrednosti po srednjem tečaju HNB. Cena certifikata je 200 EUR – tudi po srednjem tečaju HNB.
Cena za II. raven je določena na začetku izobraževanja.

PRIJAVA NA IZPIT IN IZPITNI ROKI

Za pridobitev enega od izbranih certifikatov IASE ISF® in ISB®, kandidat mora opraviti izpit za strokovno usposobljenost IASE (običajno imenovan »certifikacijski izpit«).
Certifikacijski izpit obsega 40 vprašanj s štirimi ponujenimi odgovori (MCQ) in se opravlja izključno na spletu.
Tako imajo kandidati možnost opravljanja certifikacijskega izpita od koderkoli!

VPIS V REGISTER STROKOVNJAKOV ESG

Vsak kandidat, ki opravi izobraževanje in certificiranje v Republiki Hrvaški, je vpisan v register – ESG strokovnjaki, ki ga vodi Mednarodno združenje za trajnostno gospodarstvo (IASE) in je usklajen z evidenco Mednarodnega inštituta za podnebne ukrepe (IICA).
Če imate kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte na: info@iica-iase.com