IICA - IASE ima sposobnost spremeniti življenje na bolje

Kaj delamo

IICA-IASE v sodelovanju z globalnimi deležniki vzpostavlja in skrbi za usklajenost z najvišimi globalnimi strokovnimi in etičnimi standardi za strokovnjake za trajnost, kot tudi za pogoje certificiranja oseb, ki stremijo k strokovnim nivojem.

Za naše strokovnjake

Pridobivanje naših željenih mednarodnih ISF ali ISB certifikatov lahko predstavlja pomembno podporo vašemu strokovnemu razvoju in znatno izboljša potenciale vaše kariere, kot tudi ponos zaradi vašega poklica.

Kot strokovnjak lahko uživate v pristopu k našim tehničnim in tržnim znanjem s praktično podporo vašemu trajnemu strokovnemu razvoju. Poleg tega se boste vključili v veliko mrežo strokovnjakov istega mišljenja.

Za naše strokovnjake kandidate

Svet ESG in trajnosti je raznolik in vznemirljiv, z veliko možnostjo za napredek, zaradi česar je delo na tem področju izrazito izpolnjujoče. Nudimo internetne akademske kvalifikacije in internetno izobraževanje trajnega strokovnega izpopolnjevanja na področju ESG/trajnosti. Prav tako podeljujemo mednarodne prestižne certifikate ISF in ISB posameznikom, ki zadovoljujejo naše mednarodno merjene zahteve za certificiranje in strokovne standarde.

Za vlade, nevladne organizacije in mednarodne organizacije

Glede na to, da nas druži skupni interes za podporo javnemu interesu, se IASE kot glavno mednarodno strokovno telo za določanje standardov za področje trajnosti ter skupnost IASE kontinuirano ukvarjata z zagovarjanjem in sodelovanjem z mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, vladami in nevladnimi organizacijami o temah, ki se nanašajo na ESG ter pravila in standarde trajnosti ter odločujočo vlogo, ki jo kompetentni strokovnjaki lahko imajo pri doseganju željenih rezultatov vseh ostalih skupin deležnikov.

Za trgovske družbe

Sodelujemo z delodajalci, da bi pomagali zaposlenim pri njihovem strokovnem razvoju z nizom internetnih rešitev za izpopolnjevanje v celotni trgovski družbi. Strateško sodelujemo z organizacijami pri razvijanju internetnih programov izpopolnjevanja in razvoja, ki so osredotočeni na vaše edinstvene poslovne potrebe.

Imamo poglobljeno znanje in bogate izkušnje pri osebnem razvoju v ESG sektorju. Ta znanja se – pridobljena z vzpostavljenimi odnosi s klienti, z občim sodelovanjem na trgih in neposrednimi povratnimi informacijami klientov – uporabljajo pri razvoju tematskih, praktičnih in dostopnih rešitvah za e-učenje.

Metodologija in standardi

IICA-IASE kvalifikacije in certifikati so osmišljeni s svetovanjem izkušenih strokovnjakov na tem področju. Vse IICA-IASE kvalifikacije zadoščajo za doseganje kvalitete, podpirajo pa jih odgovarjajoči rezultati učenja.

IICA-IASE kvalifikacije so prilagodljive ter vam tako omogočajo, da način učenja prilagodite svojim potrebam.

Certifikati

Mednarodno trajnostno poslovanje (ISB) in Mednarodno trajnostno financiranje (ISF)

IICA-IASE nudi tudi začetne tečaje za izpite, kot tudi tečaje trajnega strokovnega razvoja ter ponuja tudi polno podporo na področju ESG in trajnosti vsem strokovnjakom, ki želijo doseči in vzdrževati enega od najbolj zaželenih in najbolj cenjenih globalnih certifikatov, da bi pokazali svojo predanost kompetentni in etični praksi na področju ESG.