Stručnost | počinje s kvalifikacijama


Mladen Vedriš, dr. sci.

Mladen Vedriš, dr. sci.

Akademski odbor IICA-IASE (AC)

Prof.dr. Mladen Vedriš se je rodil 29. decembra 1950. v Zagrebu. Diplomiral, magistriral in doktoriral je na Ekonomski fakulteti v Zagrebu.

Znanstveno-raziskovalno pot je začel v Centru (Inštitutu) za raziskave migracij Univerze v Zagrebu.

Leta 1990 je bil izvoljen za predsednika Izvršnega sveta zagrebške mestne skupščine (danes je to  župan). Hkrati (1992) je postal član Vlade Republike Hrvaške, v začetku leta 1993 pa je bil imenovan za podpredsednika Vlade Republike Hrvaške, področje gospodarstva.

Od sredine leta 1993 do septembra 1995 je bil predsednik Hrvaške gospodarske zbornice. Leta 1996 je ustanovil podjetje Sonder: svetovanje in strateško načrtovanje.

Od leta 2005 do oktobra 2020 je bil profesor na Pravni fakulteti v Zagrebu in predstojnik katedre za ekonomske znanosti, kjer je predaval ekonomsko politiko. Bil je tudi nosilec dveh izbirnih predmetov: mednarodni gospodarski odnosi ter gospodarska uspešnost in institucije.

Kot gostujoči predavatelj je sodeloval na doktorskem in podiplomskem študiju na Ekonomski fakulteti v Zagrebu ter Ekonomski fakulteti na Reki in Osijeku.

Od 2006 do 2013 je bil član sveta Hrvaške narodne banke, nato predsednik svetovalnega odbora Agencije za pospeševanje izvoza in investicij (2006-2008), član Gospodarskega sveta predsednika vlade RH (2008-2010), od leta 2011je predsednik partnerskega sveta mesta Zagreb. Od leta 2016 je predsednik partnerskega sveta urbane aglomeracije mesta Zagreb.

Je eden od ustanoviteljev nacionalnega sveta za konkurenčnost in član glavnega odbora hrvaškega društva ekonomistov. Od leta 1989 do 1995 je bil tudi predsednik Hrvaške nogometne zveze.

Od začetka oktobra 2020 poučuje na Univerzi Effectus – študij financ in prava.

Strokovnjak je za makroekonomske analize, regionalni razvoj, industrijske politike, konkurenčnost. Na to temo je objavil vrsto znanstvenih in strokovnih prispevkov ter sodeloval v številnih domačih in tujih znanstvenoraziskovalnih projektih.