Stručnost | počinje s kvalifikacijama


Marija Pujo Tadić

Marija Pujo Tadić

Veleposlanica (IICA-IASE “Regionalni center")

Predsednica upravnega odbora IICA-IASE

– mednarodni strokovnjak za pravo in politiko podnebnih sprememb
– univ. specialistka za zunanjo politiko in diplomacijo – podnebna diplomacija

Po dolgih letih sodniške kariere in v želji po specializaciji za področje okoljskega prava v letu 2009. je prestopila v Sklad za varstvo okolja in energetsko učinkovitost, kjer vodi organizacijsko in kadrovsko strukturo Sklada ter razvoj projektov s področja varstva okolja in energetike, nato pa je odprla lastno odvetniško pisarno, ki se ukvarja predvsem z zadevami iz okoljskega prava ter s projekti s področja varstva okolja in energetike. V obdobju 2005-2009 imenovana je bila tudi za častno sodnico na častnem sodišču Hrvaške gospodarske zbornice.

Obiskovala je vrsto specialističnih tečajev s področja varstva okolja, junija 2013 pa se je pod mentorstvom g. Al Gorea in v okviru projekta The Climate Reality Project se je izobraževala in si pridobila poklicno kvalifikacijo Climate Leader – strokovnjak za podnebne spremembe.

Soustanoviteljica je in predsednica Mednarodnega inštituta za podnebne ukrepe (IICA), ki je bil ustanovljen leta 2012.

Članica je več komisij pri Ministrstvu za gospodarstvo in trajnostni razvoj ter uradna članica delegacije Republike Hrvaške v pogajanjih o podnebnih spremembah v Parizu leta 2015 – COP21, Katowice (COP24) in Madrid (COP25).

Sodelovala je pri številnih mednarodnih projektih na področju implementacije predpisov o podnebnih spremembah.

Objavila je vrsto člankov s področja varstva okolja, redno sodeluje kot predavateljica ali panelistka na konferencah na temo okoljsko pravo, varstvo okolja in podnebne spremembe, tako v Republiki Hrvaški kot v tujini ter je stalni predavatelj na svetovnem sestanku na Kitajskem v organizaciji BiT – Kitajska;

Novembra 2013 je bila izvoljena za članico upravnega odbora Ameriške gospodarske zbornice na Hrvaškem 2 mandata skupaj, se pravi 4 leta, marca 2018 pa je bila izvoljena za članico delovne skupine za spore na temo podnebne spremembe in politike (ADR) pri Mednarodni gospodarski zbornici v Parizu (ICC) in za podpredsednico Komisije za okolje pri ICCC, v juniju 2020 za članico izvršilnega odbora ICCC.

Leta 2019 je sodelovala pri pripravi prvega podnebnega zakona Republike Hrvaške, od januarja 2020 kot strokovnjakinja s področja prava in politike podnebnih sprememb je vključena v predsedovanje Republike Hrvaške Svetu EU in je koordinatorka 4 delovnih skupin, za katere je bilo pristojno Ministrstvo za varstvo okolja in energetiko, in sicer: Outreach – dvostranska in večstranska pogajanja o podnebnih politikah; Pravo – IG LEX; Podnebni ukrepi (Climate Action) in Spol in podnebne spremembe (Gender and Climate Change).

Leta 2021 je bila imenovana za veleposlanico Mednarodne organizacije za trajnostno gospodarstvo (IASE – UK London) na Hrvaškem, v Srbiji, Sloveniji, Severni Makedoniji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, na Kosovu in v Albaniji, postala pa je tudi članica upravnega odbora iste organizacije na globalni ravni.