Strokovnost | začne se s kvalifikacijami

IICA - IASE ima moč spremeniti življenje

Mednarodni institut za podnebne aktivnosti (IICA) je združenje strokovnjakov s področja podnebnih sprememb in politike. Osnovan je bil pred 9 leti s ciljem nudenja pomoči poslovni skupnosti pri zmanjševanju podnebnih sprememb, zmanjšanju emisij CO2 ter sprejemanju nizkoogljične strategije, strategije prilagajanja in Evropskega zelenega plana v njihove poslovne načrte in procese. Tako jim pomaga pri njihovem trajnostnem, zelenem gospodarskem razvoju in rasti in istočasno ščitijo okolje in podnebje.


Mednarodno združenje za trajnostno gospodarstvo (International Association for Sustainable Economy ili IASE) – predvideva prihodnost, v kateri naša družba razume pomembnost in dobrobit kriterijev za ekološke, družbene in upravljalske/skupnostne (ESG) procese in način, kako ti lahko izboljšajo naše življenje; prihodnost, v kateri potrošniki z lahkoto prepoznajo kompetentne in etične strokovnjake, ki na prvo mesto postavljajo ESG interese; prihodnost, v kateri strokovnjaki stremijo k najvišjim nivojem strokovnosti in odličnosti; v kateri podjetja, regulatorji, vlade in mnogi drugi deležniki na mednarodnem nivoju priznajo ESG kriterije kot prevladujoče merilo.

 

O nas

IICA-IASE je platforma za vzajemno sodelovanje med Mednarodnim institutom za podnebne aktivnosti (IICA) in Mednarodnim združenjem za trajnostno gospodarstvo (IASE), ki ima za cilj skupno ustvarjanje dobrobiti za človeštvo z vzpostavljanjem, podporo in širjenjem globalnih standardov za strokovnjake s področja ESG in trajnosti.

IICA-IASE dokazuje svojo predanost odličnosti s svojima dvema kvalifikacijama in certifikatoma za kvaliteto v strokovnosti

– MEDNARODNO TRAJNOSTNO FINANCIRANJE ® – ISF ®
in
– MEDNARODNO TRAJNOSTNO POSLOVANJE ® – ISB ®

Kaj delamo

Pridružite nam se

Kvalifikacije

ESG

Naše kvalifikacije

IICA-IASE podeljujeta certifikate ISF in ISB samo posameznikom, ki ustrezajo našim mednarodno merjenim standardom certifikacije 4-E. Naši 4-E standardi vključujejo:

– Education (izobraževanje) (relevantne kvalifikacije)

– Examination (izpit) (opravljanje izpita strokovnih kompetenc/certifikacijskega izpita, ki ga določa IASE)

– Experience (izkušnje)

– Ethics (etičnost) (soglasje o spoštovanju IASE etičnega kodeksa in kodeksa profesionalne odgovornosti)

Vsi naši člani so se dolžni držati našega Etičnega kodeksa, ki vsebuje zbirko načel, ki jamčijo vzdrževanje visokih standardov moralne integritete, poštenja in etično pravičnega postopanja.

Etika je temelj strokovnosti, etično vedenje pa je ključno za jamčenje zaupanja javnosti v strokovnost in uveljavljanje ugleda, ki jih ljudje cenijo. Neupoštevanje Kodeksa lahko privede do disciplinskih ukrepov proti članu in tveganja neugodne publicitete za člana in njegovo organizacijo.

Po uspešnem uresničenju zgoraj navedenih standardov 4E in podelitve katerega od navedenih certifikatov morajo njihovi nosilci prav tako vsak leto dokazati, da izpolnjujejo naslednje dodatne zahteve strokovnosti:

– Trajen strokovni razvoj – Continuous Professional Development ili CPD (predanost vseživljenjskemu učenju)
– trajno upoštevanje AISE etičnega kodeksa in strokovne odgovornosti 

Vsi živimo v dinamičnem svetu, v katerem se potrebe in profili strokovnosti neprestano spreminjajo. Tesno sodelujemo z industrijo, da naš program lahko prilagodimo potrebam trga.

IICA-IASE v sodelovanju z globalnimi deležniki vzpostavlja in skrbi za usklajenost z najvišimi globalnimi strokovnimi in etičnimi standardi za strokovnjake za trajnost, kot tudi za pogoje certificiranja oseb, ki stremijo k strokovnim nivojem.

Prijava za izobraževanje

  Urnik izobraževanja

  Urnik ESG izobraževanj za pripravo kandidatov za certificiranje ISB in ISF je naslednji:

  april - junij 2022

  Začetek: 11. april 2022

  Konec: 5. junij 2022

  Cena: 500EUR

  julij - september 2022

  Začetek: 11. julij 2022

  Konec: 5 Lip 2022

  Cena: 500EUR

  oktober - november 2022

  Začetek: 3. oktober 2022

  Konec: 5 Lip 2022

  Cena: 500EUR

  Trajanje

  Tečaj poteka na spletu in traja 8 tednov, s pričakovano dnevno obveznostjo (od ponedeljka do petka) najmanj 45 minut (kar ustreza 30 urah spletnega usposabljanja).

  Področje delovanja

  IICA-IASE ima mrežo neprofitnih organizacij v 7 državah in teritorijih: Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Severna Makedonija, Slovenija in Srbija.

   

  Naše kvalifikacije

  Naše kvalifikacije

  Certifikati ISF in ISB so med najbolj zaželenimi in najbolj spoštovanimi globalnimi certifikati za tiste, ki želijo pokazati svojo predanost kompetentnim in etičnim praksam ESG.