PITANJA I ODGOVORI O ESG EDUKACIJI:

Na postavljena najčešća pitanja i odgovore vezano uz ESG edukaciju ponuđeni su odgovarajući odgovori:

TKO SMO MI?

IICA-IASE je platforma za uzajamnu suradnju između Međunarodnog instituta za klimatske aktivnosti (IICA) i Međunarodnog udruženja za održivu ekonomiju (IASE) iz Londona koja u dogovoru sa svojim svjetski priznatim partnerima, uspostavlja i provodi edukaciju te usklađenost s najvišim svjetskim profesionalnim i etičkim standardima kako bismo obrazovali stručnjake koji će svakoj organizaciji donijeti napredak u razvoju uz očuvanje okoliša!

KOME JE NAMIJENJENA EDUKACIJA?

– Profesionalcima
– Onima koji žele postati profesionalci
– Vladinim dužnosnicima i državnim službenicima
– Predsjednicima uprava, managerima (u cijeloj hijerarhijskoj strukturi)
– Svim zaposlenicima u korporacijama i financijskom sektoru koji se bave izvješćivanjem
– Različitim udruženjima

UVJETI ZA STJECANJE ŽELJENOG STRUČNOG CERTIFIKATA

Osim što moraju imati najmanje 16 godina, kandidati moraju ispuniti IASE-ove početne zahtjeve, tzv. 4E standarde koji predstavljaju standarde koji su određeni na temelju najboljih međunarodnih praksi za stručne certifikate. Smatra se da je kandidat koji ispunjava sve zahtjeve 4E, objašnjene u nastavku, kvalificiran da mu se dodijele željeni stručni certifikati ISF® i/ili ISB®.

– Obrazovanje (education) – relevantne kvalifikacije – svaki kandidat mora proći edukaciju za ESG stručnjaka
– Ispit (examination) – polaganje ispita stručnih kompetencija/certifikacijskog ispita koji određuje IASE
– Iskustvo (experience) – ovisno o stupnju certifikacije
– Etičnost (ethics) – suglasnost o poštivanju IASE-ova etičkog kodeksa i kodeksa profesionalne odgovornosti.

VRSTE CERTIFIKATA

International sustainable finance (ISF)- Međunarodno održive financije (ISF)
International sustainable business (ISB)- Međunarodno održivo poslovanje (ISB)

KOJE SU RAZINE EDUKACIJE I CERTIFIKACIJE?

Sama edukacija i certifikacija za ISF & ISB certificate obuhvaća tri razine.
Level I. – travanj 2021. – UVOD u trajanju od 40 sati
Level II. – rujan 2021. – u trajanju 100 sati (za profesionalce, managere, Vladine dužnosnike, korporacije i financijski sektor)
Level III. – siječanj 2022. – u trajanju 100 sati (za stručnjake – konzultante)

MODULI (IV MODULA)

MODUL I.: Uvod u ekološko, društveno i korporativno upravljanje (ESG)
MODUL II.: Zaštita okoliša, klimatske promjene, zelena tranzicija i održivo financiranje
MODUL III.: Društvena uključenost i rodna ravnopravnost
MODUL IV.: Upravljanje

! Silabuse je sastavljalo preko 100 profesora iz cijelog svijeta od čega i tri nobelovca, a prošao je potvrdu na Oxfordu gdje je certifikat i akreditiran.

KADA I GDJE ZAPOČINJE EDUKACIJA?

Radi se o online edukaciji koja prati najsuvremenije trendove u e-learningu.
Registrirati se možete putem naše službene web stranice – www.iica-iase.com

MODELI REGISTRACIJE

B2C – model za individualce. Registrirati se možete direktno putem sljedećeg linka: www.iica-iase.com koji Vas navodi na Exponential Education platformu, a po primitku vaše uplate Exponential Education šalje vam pristupne podatke kako biste mogli pristupit platformi i edukaciji.

B2B – model za kompanije. Ako u vašoj tvrtki i/ili kompaniji ima više zainteresiranih kandidata za edukaciju molimo Vas da nam dostavite popis kandidata na info@iica-iase.com zajedno sa Prijavnicom koju ispunjava svaki kandidat (prijavnicu možete podići na našoj službenoj web stranici; www.iica-iase.com). Plaćanje se vrši po ponudi, a nadležna osoba u vašoj tvrtki i/ili kompaniji dužna je procesuirati ponudu.

CIJENA EDUKACIJE I CERTIFIKATA

Cijena edukacije za I. level je 550 EUR u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB-a. Cijena certifikata je 200 EUR – također po srednjem tečaju HNB-a.
Cijena II. levela definira se na početku edukacije.

PRIJAVA ISPITA I ISPITNI ROKOVI

Za stjecanje nekog od željenih IASE-ovih stručnih certifikata ISF® i ISB®, kandidat mora položiti IASE-ov ispit stručnih kompetencija (koji se obično naziva „Certifikacijski ispit”).
Certifikacijski ispit sastoji se od 40 pitanja s četiri ponuđena odgovora (MCQ), a polaže se isključivo putem interneta.
Tako kandidati imaju mogućnost polaganja Certifikacijskog ispita s bilo kojeg mjesta!

UPIS U REGISTAR STRUČNJAKA ZA ESG

Svaki kandidat koji prođe edukaciju i certifikaciju u RH upisuje se u registar – ESG stručnjaka koji vodi Međunarodno udruženje za održivu ekonomiju (IASE) i usklađen je s evidencijom Međunarodnog instituta za klimatske aktivnosti (IICA).
Ukoliko imate kakvih pitanja budite slobodni kontaktirati nas na: info@iica-iase.com

 

Jačanje stručnih standarda

Međunarodni institut za klimatske aktivnosti

Trg kralja Tomislava 19,

10000 Zagreb

Hrvatska

e-pošta:

info@iica-iase.com