IICA - IASE има моќ да ги промени животите

Што правиме

IICA-IASE, во соработка со глобалните засегнати страни, воспоставува и обезбедува усогласеност со највисоките глобални професионални и етички стандарди за професионалци за одржливост, како и барањата за сертификација на поединците кои тежнеат кон стручни нивоа

За нашите професионалци

Постигнувањето на нашите посакувани меѓународни сертификати за ISF или ISB може да биде значаен поттик за вашиот професионален развој и значително да ги подобри вашиот потенцијал за градење на  кариера, како и гордост на вашата професија.

Како професионалец, можете да уживате во пристапот до нашите технички и пазарни знаења, заедно со практична поддршка за вашиот постојан професионален развој. Покрај тоа, ќе се вклопите во огромната мрежа на професионалци истомисленици.

За нашите професионалци кандидати

Светот на ESG и одржливост е разновиден и возбудлив, со многу простор за подобрување, поради што работата во оваа професија е многу исполнувачка. Нудиме академски квалификации преку интернет и онлајн обука за континуиран професионален развој во областа на ESG/одржливост.  Исто така, доделуваме меѓународно престижни сертификати ISF и ISB за поединци кои ги исполнуваат нашите меѓународно измерени барања за сертификација и професионални стандарди.

За владите, невладините организации и меѓународните организации

Бидејќи го споделуваме заедничкиот интерес за поддршка на јавниот интерес, IASE, како главно меѓународно професионално тело за поставување стандарди за професија на одржливост, и заедницата IASE континуирано се залага и соработува со меѓународни и регионални организации, влади и невладини организации за теми поврзани со ESG, и правила и стандарди за одржливост, и клучната улога што компетентните експерти можат да ја одиграат во обезбедувањето на посакуваните резултати од сите други групи на засегнати страни.

За трговските друштва

Соработуваме со работодавачи за да им помогнеме на вработените во нивниот професионален развој преку низа решенија за обука преку интернет низ целото трговско друштво. Соработуваме стратешки со организации за развој на програми за обука и развој преку интернет, кои се фокусираат на вашите единствени деловни потреби.

Имаме длабинско знаење и богато искуство во личниот развој во ESG  сектор. Ова знаење – стекнато преку воспоставени односи со клиентите, сеопфатно учество на пазарот и директни повратни информации од клиентите – се користи во развојот на тематски, практични и достапни решенија за е-учење.

Методологија и стандарди

IICA-IASE квалификации и сертификати се дизајнирани во консултација со искусни професионалци во овој сектор. Сите квалификации на IICA-IASE подлежат на гаранција за квалитет и се поддржани со соодветни резултати од учењето.

Квалификациите IICA-IASE се прилагодливи и затоа ви дозволуваат да го прилагодите начинот на кој учите според вашите потреби.

Сертификати

Меѓународно одржлив бизнис (ISB) и Меѓународно одржливо финансирање (ISF)

IICA-IASE обезбедува курсеви за подготовка за испити, како и курсеви за континуиран професионален развој, и обезбедува целосна поддршка во областа на ESG и одржливост на сите професионалци кои сакаат да го стекнат и одржуваат еден од најпосакуваните и најпочитувани глобални сертификати за да ја покажат својата посветеност кон компетентна и етичка практика во областа на ESG.