Stručnost | počinje s kvalifikacijama


Тео Чолан

Тео Чолан

– Експерт во областа на управување со отпад

Тео Чолан работи како експерт во областа на управувањето со отпад. Има повеќе од 25 години искуство во управување со различни системи и проекти од областа на ветеринарството и управувањето со отпад и како предавач и лектор на трудови во областа на управувањето со отпад.

Учествувал и во пристапните преговори со ЕУ, градежни проекти за обновливи извори на енергија и како соработник на повеќе меѓународни проекти.

Дипломирал на Факултетот за ветеринарна медицина на Универзитетот во Загреб и специјализирал за управување со проекти, менаџмент и лидерство на ЕУ (Special Skills Academy Ltd., Лондон, Shaw Academy Даблин, Ирска).