Stručnost | počinje s kvalifikacijama


Марија Пујо Тадиќ

Марија Пујо Тадиќ

Амбасадор (IICA-IASE “Регионален центар“)

Претседател на Управен одбор на IICA-IASE

– Меѓународен експерт за право и политика за климатски промени
– унив. Специјалист за надворешна политика и дипломатија – климатска дипломатија

По долги години судска кариера, а во желбата да се специјализира по Право за животната средина, во 2009 година преминува во Фондот за заштита на животната средина и енергетска ефикасност, каде што раководи со организациската и кадровската структура на Фондот и изработката на проекти од областа на заштитата на животната средина и енергетиката, по што отвори своја Адвокатска канцеларија која главно работи на случаи од права за животна средина и проекти за заштита на животната средина и енергетика. Во периодот од 2005-2009 г. Беше именувана и за почесен судија во Судот на честа на Хрватската стопанска комора.

Посетувала серија специјализирани курсеви од областа на заштитата на животната средина, а во јуни 2013 година под менторство на г. Ал Горе и во рамките на The Climate Reality Project таа се образувала и се здобила со титулата Климатски лидер – експерт за климатски промени.

Таа е ко-основач и претседател на Меѓународниот институт за климатска акција (IICA) – основан во 2012 година.

Член е на повеќе комисии при Министерството за економија и одржлив развој и официјален член на делегацијата на Република Хрватска на преговорите за климатски промени во Париз во 2015 година – COP21; Катовице (COP24) и Мадрид (COP25).

Учествувала е во голем број меѓународни проекти од областа на имплементација на регулативата за климатски промени.

Има објавено голем број написи од областа на заштитата на животната средина и редовно учествува како предавач или панелист на конференции на тема Право на животната средина, заштита на животната средина и климатски промени, како во Република Хрватска така и во странство, и е постојан предавач на Светскиот самит во Кина организиран од БиТ – Кина;

Во ноември 2013 година е избрана за член на Управниот одбор на Американска стопанска комора во Хрватска вкупно 2 мандати т.е. 4 години, а во март 2018 година беше избрана за член на Работната група задолжена за спорови на климатски промени и политика (ADR) во Меѓународната стопанска комора во Париз (ICC) и за потпретседател на Комисијата за животна средина при ICCC, а во јуни 2020 година за член на Извршниот одбор на ICCC.

Во 2019 година таа учествуваше во изработката на првиот Закон за климата на Република Хрватска, а од јануари 2020 г. како експерт од областа на Правото за климатски промени и политика, таа е вклучена во Претседателството на Република Хрватска со Советот на ЕУ и е координатор на 4 работни групи за кои беше одговорно Министерството за заштита на животната средина и енергетика на времето: Outreach – билатерални и мултилатерални преговори за климатската политика; Pravo – IG LEX; Климатска акција (Climate Action) и Полови и климатски промени (Gender and Climate Change).

Во 2021 година, таа беше именувана Амбасадор на Меѓународната организација за одржлива економија (IASE – UK London) во Хрватска, Србија, Словенија, Северна Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово и Албанија, а стана и член на Управниот одбор на истата организација на глобално ниво.