Stručnost | počinje s kvalifikacijama


Дубравка Јусиќ 


Дубравка Јусиќ 


Одбор за етика на EICA-IASE (EK)

Дубравка Јусиќ беше дел од главниот тим кој го основаше Випнет во 1998 година и ги постави темелите на една од најуспешните телекомуникациски компании во Хрватска. За време на нејзината 20-годишна кариера, таа беше директор за корпоративни комуникации на Vipnet во Хрватска, директор за корпоративни комуникации на mobilkom Austria Group за време на силната експанзија на други пазари во Европа, директор за внатрешни комуникации на А1 Телеком во Австрија и директор на Меѓународни интерни комуникацији на Телеком Австрија Групацијата во Виена за 8 пазари -. Хрватска, Австрија, Словенија, Лихтенштајн, Србија, Македонија, Бугарија и Белорусија. 

Во периодот 2007.–2015. година, Дубравка беше претседател на Хрватското здружение за односи со јавноста, а потоа и претседател на Надзорниот одбор во 2 мандати. 

Од 2010-2015 година е регионален директор на EACD (Европска асоцијација на директори за комуникации) за Хрватска, со седиште во Брисел, член на Советот на Политехничкиот факултет Верн и Едвард Бернајс првиот Колеџ за комуникациски менаџмент во Хрватска.

Од 2015 до 2017 година, таа е потпретседател на програмата и член на Извршниот одбор на IABC (Меѓународна асоцијација на деловни комуникатори) во Сан Франциско, Калифорнија, САД.

Со воведувањето на вонредниот Управен одбор во Агрокор во 2017 година, таа беше назначена за извршен маркетинг директор на Групацијата Агрокор и стана член на Надзорните одбори на Конзум, Јамница, Тисак и SuperKarticа. 

Со формирањето на Групацијата Фортенова во 2018 година, Дубравка ја продолжува својата кариера како извршен маркетинг директор на Групацијата Фортенова за сите пазари и оваа функција ќе ја извршува до крајот на 2020 година.

Заедно со нејзините тимови, таа е добитник на бројни домашни и меѓународни награди за стратешка комуникација, маркетинг кампањи, внатрешна комуникација, ангажирање на вработените, позиционирање на брендот и општествено одговорен бизнис.