Oдбори на директори

IICA IASE

Марија Пујо Тадиќ

Амбасадор (IICA-IASE “Регионален центар“)

Претседател на Управен одбор на IICA-IASE

– Меѓународен експерт за право и политика за климатски промени
– унив. Специјалист за надворешна политика и дипломатија – климатска дипломатија

IICA IASE

Хрвоје Новосел

Заменик председател IICA - IASE

– Експерт во областа на финансиите, банкарството, стратешкото планирање и управувањето со проекти
– Експерт за финансиски аспекти на климатските промени

IICA IASE

Тео Чолан

– Експерт во областа на управување со отпад


IICA IASE

Бошка Трбојевиќ

менаџер за комуникации

- Искусен директор за комуникации со искуство во меѓународен бизнис.
- Специјалист за општествена одговорност, раководител на корпоративна одржливост речиси две децении, со многу меѓународно признати и наградувани проекти, вклучувајќи го и издавањето на првиот Извештај за корпоративна општествена одговорност во Југоисточна Европа.

IICA-IASE committees

IICA IASE

Домагој Иван Милошевиќ

Меѓународен совет (IC)

– Политички и пословен човек

IICA IASE

Дубравка Јусиќ 


Одбор за етика на EICA-IASE (EK)

Дубравка Јусиќ е меѓународен експерт со долгогодишно искуство во водење на секторот за маркетинг и корпоративни комуникации за многу глобални компании и старт-ап-ови кои прераснаа во големи организации.

Дипломирала генерален менаџмент на Бизнис школата на Харвард, Меѓународен маркетинг на Бизнис школата INSEAD, Дигитален маркетинг на Бизнис школата Колумбија, Односи со јавноста на Институтот за односи со јавноста во Лондон како и Лидерската академија Telekom Austria Group Business School во Виена.