ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЕСГ:

Беа понудени соодветни одговори на најчесто поставуваните прашања и одговори поврзани со едукацијата за ЕСГ:

КОИ СМЕ НИЕ?

IICA-IASE е платформа за меѓусебна соработка помеѓу Меѓународниот институт за климатска акција (IICA) и Меѓународната асоцијација за одржлива економија (IASE) од Лондон, која во договор со своите светски познати партнери, воспоставува и спроведува едукација и усогласеност со највисоките светски професионални и етички стандарди како би едуцирале професионалци, кои во секоја организација ќе донесат напредок во развојот покрај заштитата на животната средина!

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТО ОБРАЗОВАНИЕТО?

– Професионалци
– За оние кои сакаат да станат професионалци
– Владини службеници и државни службеници
– Претседатели на управни одбори, менаџери (во целата хиерархиска структура)
– За сите вработени во корпорациите и финансискиот сектор кој се бави со известувањето
– Различни здруженија

УСЛОВИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА САКАНИОТ СТРУЧЕН СЕРТИФИКАТ

Покрај тоа што мора да имаат најмалку 16 години, кандидатите мора да ги исполнат првичните барања на IASE, т.н. 4Е стандарди кои претставуваат стандарди кои се одредени на база на меѓународните најдобри практики за професионални сертификати. Се смета дека кандидатот кој ги исполнува сите услови на 4E, кои се објаснети подолу, има квалификации да му се доделат посакуваните професионални сертификати ISF® и/или ISB®.

– Образование (education) – релевантни квалификации – секој кандидат мора да помине стручна обука за експерт на ESG

– Испит (examination) –  полагање на испит за професионална компетентност/испит за сертификација кој го утврдува IASE

– Искуство (experience) –  во зависност од степенот на сертификација

– Етика (ethics) –  согласност за почитување на Етичкиот кодекс на IASE и Кодексот за професионална одговорност.

ВИДОВИ СЕРТИФИКАТИ

International Sustainable Finance (ISF) – Меѓународни одржливи финансии (ISF)

International Sustainable Business (ISB) – Меѓународен одржлив бизнис (ISB)

КОИ СЕ НИВОАТА НА ОБРАЗОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЈА?

Самото образование и сертификација за ISF & ISB сертификати опфаќа три нивоа.

МОДУЛИ (4 МОДУЛИ)

МОДУЛ I: Вовед во еколошко, социјално и корпоративно управување (ESG)
МОДУЛ II.: Заштита на животната средина, климатски промени, зелена транзиција и одржливо финансирање
МОДУЛ III.: Социјална инклузија и родова еднаквост
МОДУЛ IV.: Управување

! Наставните програми беа составени од над 100 професори од целиот свет, меѓу кои и тројца нобеловци, а сертификатот беше потврден и на Оксфорд, каде што е и акредитиран.

КОГА И КАДЕ ПОЧНУВА ОБРАЗОВАНИЕТО?

Станува збор за онлајн образование кое ги следи најновите трендови во е-учењето.
Може да се регистрирате преку нашата официјална веб-страница – www.iica-iase.com

МОДЕЛИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

B2C – модел за поединци. Може да се регистрирате директно преку следниов линк: www.iica-iase.com која ве води до платформата Exponential Education, а по добивањето на вашата уплата, Exponential Education ви испраќа податоци за пристап за да можете да пристапите до платформата и образованието.

B2B – модел за компании. Доколку во вашата компанија има повеќе заинтересирани кандидати за образование, Ве молиме доставете ни список на кандидати на info@iica-iase.com заедно со Формуларот за апликација пополнет од секој кандидат (формуларот за апликација можете да го превземете на нашата официјална веб страница; www.iica-iase.com). Плаќањето се врши според понудата, а надлежното лице во вашата компанија е должно да ја обработи понудата.

ЦЕНА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И СЕРТИФИКАТИ

Цената на образованието за I. ниво е 550 евра во противвредност во куни по средниот курс на ХНБ. Цената на сертификатот е 200 евра – исто така по средниот курс на ХНБ.
Цена на нивото II се дефинира на почетокот на образованието.

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ И ИСПИТНИ РОКОВИ

За да се добие еден од посакуваните IASE ISF® и ISB® професионални сертификати, кандидатот мора да го положи испитот за професионална компетентност IASE (обично наречен „Испит за сертификација“).
Испитот за сертификација се состои од 40 прашања со четири понудени одговори (MCQ) и се полага исклучиво онлајн.
Со тоа, кандидатите имаат можност да го полагаат испитот за сертификација од каде било!

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЕКСПЕРТИ ЕСГ

Секој кандидат кој ќе го положи образованието и сертификацијата во Република Хрватска се запишува во регистарот на експерти за ESG што го води Меѓународната асоцијација за одржлива економија (IASE) и е усогласен со евиденцијата на Меѓународниот институт за климатска акција (IICA).
Ако имате какви било прашања, слободно не контактирајте на: info@iica-iase.com