Stručnost | počinje s kvalifikacijama

IICA - IASE ima snagu promjene života

IICA-IASE

Međunarodni institut za klimatske aktivnosti (IICA)je udruženje stručnjaka u području klimatskih promjena i politika. Osnovano je prije 9 godina sa ciljem pružanja pomoći poslovnoj zajednici u suzbijanju klimatskih promjena, smanjenju emisija CO2 te uvođenju Niskougljične strategije, Strategije prilagodbe i Europskog zelenog plana u njihove poslovne planove i procese. Stoga im pomaže u njihovom održivom, zelenom gospodarskom razvoju i rastu, dok istovremeno čuvaju okoliš i klimu.


IASE

Međunarodno udruženje za održivu ekonomiju (International Association for Sustainable Economy ili IASE) - predviđa budućnost u kojoj naše društvo razumije važnost i dobrobit ekoloških, društvenih i upravljačkih/rodnih (ESG) kriterija i procesa te način na koji oni mogu poboljšati naše živote; budućnost u kojoj potrošači mogu lako prepoznati kompetentne i etičke stručnjake koji na prvo mjesto stavljaju ESG interese; budućnost u kojoj stručnjaci teže najvišim razinama stručnosti i izvrsnosti; u kojoj poduzeća, regulatori, vlade i mnogi drugi dionici na međunarodnoj razini priznaju ESG kriterije kao prevladavajuće mjerilo.

 

O nama

IICA-IASE je platforma za uzajamnu suradnju između Međunarodnog instituta za klimatske aktivnosti (IICA) i Međunarodnog udruženja za održivu ekonomiju (IASE) koja ima za cilj zajedničko stvaranje dobrobiti za čovječanstvo uspostavom, podržavanjem i promicanjem globalnih standarda za stručnjake u području ESG-a i održivosti.

IICA-IASE dokazuje svoju predanost izvrsnosti sa svojim kvalifikacijama i certifikatima za kvalitetu u stručnosti
– MEĐUNARODNO ODRŽIVO FINANCIRANJE ® – ISF ®
i
– MEĐUNARODNO ODRŽIVO POSLOVANJE ® - ISB ®

Što radimo

Pridružite nam se

Naše kvalifikacije

IICA-IASE dodjeljuju certifikate ISF i ISB samo pojedincima koji zadovoljavaju naše međunarodno mjerene standarde certifikacije 4-E. Naši 4-E standardi uključuju:

- Obrazovanje (education) (relevantne kvalifikacije)
- Ispit (examination) (polaganje Ispita stručnih kompetencija/Certifikacijskog ispita koji određuje IASE))
- Iskustvo (experience)
- Etičnost (ethics) (suglasnost o poštivanju IASE-ova etičkog kodeksa i kodeksa profesionalne odgovornosti))

Svi naši članovi dužni su pridržavati se našeg Etičkog kodeksa, koji sadrži skup načela koja osiguravaju održavanje visokih standarda moralnog integriteta, poštenja i etički pravednog postupanja.

Etika je temelj stručnosti, a etičko ponašanje je ključno za osiguranje povjerenja javnosti u stručnosti i izgradnji ugleda koji ljudi cijene. Nepridržavanje Kodeksa može dovesti do disciplinskih mjera i rizika od nepovoljnog publiciteta za člana i njegovu organizaciju.

Etički kodeks

Nakon uspješnog ispunjavanja gore navedenih standarda 4E i dodjele nekog od navedenih certifikata, njihovi nositelji također moraju svake godine dokazati da ispunjavaju sljedeće dodatne zahtjeve stručnosti:

- Trajan stručni razvoj – Continuous Professional Development ili CPD (predanost cjeloživotnom učenju)

Svi živimo u dinamičnom svijetu u kojem se potrebe i profili stručnosti neprestano mijenjaju. Blisko surađujemo s industrijom da bismo prilagodili naš program potrebama tržišta.

IICA- IASE u dogovoru sa svojim svjetski priznatim partnerima, uspostavlja i provodi edukaciju i usklađenost s najvišim svjetskim profesionalnim i etičkim standardima da bismo obrazovali stručnjake koji će svakoj organizaciji donijeti napredak u razvoju uz očuvanje okoliša!

Takve ćemo stručnjake i certificirati … da bi svoje znanje mogli koristiti u cijelom svijetu!

Ovdje smo za VAS: da educiramo, obučimo i certificiramo profesionalce u ESG kontekstu.

Područje djelovanja

IICA- IASE ima mrežu neprofitnih organizacija u 7 zemalja i teritorija: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Slovenija i Srbija.

 

Naše kvalifikacije

Certifikati ISF i ISB su među najpoželjnijim i najpoštovanijim globalnim certifikatima za one koji žele pokazati svoju predanost kompetentnim i etičkim praksama ESG-a

Jačanje stručnih standarda

Međunarodni institut za klimatske aktivnosti

Trg J.J. Strossmayera 11,

10000 Zagreb

Hrvatska

e-pošta:

info@iica-iase.com

Telefon:

+ 385 1 64 48 106

+ 385 91 33 03 401